Pawilon z płyty warstwowej Pozwolenie

Chcesz zmodernizować swoje przedsiębiorstwo, a może dopiero otwierasz własną działalność i chciałbyś zbudować pawilon handlowy z płyty warstwowej (zamienne określanej mianem płyty obornickiej)? Niezależnie od tego czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy nowicjuszem do rozpoczęcia prac, niezbędne będzie Ci stosowne pozwolenie. Najpierw jednak zdefiniujmy czym jest „pawilon handlowy”.

Pawilon z płyty warstwowej Pozwolenie z punku Prawnego

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. mianem pawilonu handlowego określa się obiekt tymczasowy bądź obiekt stały, pomiędzy którymi zasadniczą różnicę stanowi czas ich eksploatacji:

  • „Pawilon handlowy” obiekt tymczasowy – to pawilon, który nie jest trwale złączony z gruntem, przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, który zbudowany zostaje z zamysłem przeniesienia w inne miejsce lub całkowitej rozbiórki.
  • „Pawilon handlowy” obiekt stały – to jak sama nazwa wskazuje obiekt stale połączony z gruntem (a więc jest stabilny i odporny na czynniki zewnętrzne), który powstaje bez zamiaru przeniesienia go w inne miejsce.

Pawilon z płyty warstwowej – Pozwolenie na budowę

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Zasada jest bardzo prosta: jeśli planujesz zbudować obiekt tymczasowy, który zostanie usunięty bądź przeniesiony w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych, wówczas wystarczy zgłosić do starostwa lub urzędu miasta jedynie roboty budowlane. Natomiast jeśli planujesz zlecić budowę obiektu stałego, połączonego z gruntem, który będzie wykorzystywany przez okres ponad 6 miesięcy, wówczas niezbędne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzedu?

Należy złożyć do urzędu wniosek wraz z:

  • 4 egzemplarzami projektu budowlanego
  • oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Niezależnie od tego jaki rodzaj pawilonu planujesz, realizuj budowę zgodnie z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.